PUROLITE C104PLUS

PUROLITE C104PLUS je slabo-kisela katjonska smola, u H+ formi, namenjena za dealkalizaciju i demineralizaciju vode. To je porozna, poliakrilna smola koja se regeneriša hlorovodoničnom (HCl) ili sumpornom kiselinom (H2SO4).

Dealkalizacija pomoću jonske mase uklanja privremenu tvrdoću vode, kalcijumove i magnezijumove jone koji su prisutni u skoro svim prirodnim vodama i vezani su za bikarbonate ili alkalnost. Ovaj proces ima široku primenu u industrijskom tretmanu vode, a pogodan je i za neke aplikacije u poljoprivredi (uzgoj borovnice i dr.)

Osnovne namene:

  • Dealkalizacija
  • Demineralizacija

Prednosti:

  • Velika brzina razmene jona
  • Veliki operativni kapacitet

Isporučuje se u vrećama od 25 litara.

Za poručivanje kontaktirajte nas putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj +381 0 11 744 30 79

Struktura polimera:Porozna unakrsno umrežena poliakrilna kiselina
Izgled:Sferične kuglice
Funkcionalna grupa: Karboksilna kiselina
Jonski oblik:H+ oblik
Ukupni kapacitet: 4.7 eq/L (102.7 Kgr/ft³) (H+ form)
Retencija vlage: 45 - 55 % (H+ form)
< 300 µm (max.)1%
Reverzibilno bubrenje, H+ → Ca2+ (max.)20%
Reverzibilno bubrenje, H+ → Ca2+ (radni ciklus)7% (približno)
Reverzibilno bubrenje, H+ → Na+ (max.) 60%
Specifična gustina: 1,19
Transportna težina: 740 - 780 g/L
Temperaturni limit: 120 °C (248.0 °F)