PUROLITE MB400

PUROLITE MB400 je mešavina jako-kisele katjonske i jako-bazne anjonske smole. Koristi se za kompletnu demineralizaciju vode u sistemima sa regeneracijom, kao i u kertridžima koji se ne regenerišu.

Demineralizacija je postupak uklanjanja svih rastvorenih soli iz vode. Prolaskom vode kroz mešavinu katjonske i anjonske smole, svi pozitvni i negativni joni se uklanjaju i dobija se voda čija je elektro-provodljivost najčešće manja od < 1 µS/cm. Efikasnost uklanjanja ide i do 99.99%.

Osnovne namene:

  • Demineralizacija vode u mix bed filterima
  • Kertridži

Prednosti:

  • Široka primena svuda gde je potrebno demineralizovati vodu

Isporučuje se u vrećama od 25 litara.

Za poručivanje kontaktirajte nas putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj +381 0 11 744 30 79

Izgled:Sferične kuglice
Sadržaj vlage (max.):65%
Opseg dijametra čestica:300 - 1200 µm
< 300 µm (max.)1 %
Koeficijent uniformnosti (max.)1.7
Transportna težina:705 - 740 g/L
Temperaturni limit, za smolu koja se ne regeneriše:100 °C (212.0 °F)
Temperaturni limit, za smolu koja se regeneriše:60 °C (140.0 °F)
Naziv komponente: Gel jako-kisela katjonskaGel tip I jako-bazna anjonska
Struktura polimera: Gel polistiren unakrsno umrežena sa divinilbenzenomGel polistiren unakrsno umrežena sa divinilbenzenom
Funkcionalna grupa: Sulfonska kiselinaTip I kvatenarna amonijumova
Jonski oblik: H+OH-
Katjon/anjon zapreminsi odnos: 40%60%