Jonoizmenjivačke smole

Naše jonoizmenjivačke smole se odlikuju vrhunskim tehničkim karakteristikama

Vodoservice je zastupnik multinacionalne kompanije Purolite, drugog po veličini svetskog proizvođača jonoizmenjivačkih smola, adsorpcionih polimera i katalizatora. Purolite jonoizmenjivačke smole se odlikuju vrhunskim tehničkim karakteristikama u pogledu:

 • kapaciteta uklanjanja nepoželjnih primesa, što za vas znači manje dimenzije postrojenja i tankova
 • mali pad pritiska kroz kolonu, što za vas znači stabilniji rad i duže vreme između dve regeneracije
 • najmanje moguće količine regeneracionog sredstva, što za vas znači uštedu u potrošnji kiseline i baze za regeneracije oko 30%
 • odličnu mehaničku čvrstinu, što za vas znači dug vek trajanja smola

 

Purolite raspolaže svim vrstama standardnih jonoizmenjivačkih smola za:

 • omekšavanje vode u industrijskoj i komercijalnoj primeni
 • dekarbonizaciju kojom se uklanja karbonatna tvrdoća
 • demineralizaciju u proizvodnji viskokvalitetne vode za energetska postrojenja i specifične aplikacije
 • tretman pijaće vode kojim se dobija voda najbezbednija za zdravlje stanovništva

Veliki broj smola specijalne namene:

 • uklanjanje organskih materija iz vode
 • uklanjanje arsena (As) link na blog stranicu uklanjanje arsena,
 • uklanjanje teških metala iz pijaće vode,
 •  uklanjanje teških metala iz otpadne vode,
 • uklanjanje žive (Hg),
 • selektivno izdvajanje i rekuperacija zlata (Au), bakra (Cu), nikla (Ni) u rudarskoj proizvodnji.

U želji da tržištu Srbije približi novosti na polju jonoizmenjivačkih masa, kompanija Purolite će 26. februara 2015 godine organizovati tehnički seminar. Između ostalog, na seminaru će biti prikazana nova tehnologija izrade jonske mase, Shallow Shell Technology, kojom se postižu značajne uštede u potrošnji sredstva za regeneraciju, što za korisnike znači celogodišnje uštede u radu postrojenja.
Prijave na seminar možete poslati putem kontakt formulara