Upotreba jonskih smola u industriji | Vodo Service

Posted by | December 30, 2014 | Uncategorized | No Comments

Prisustvo toksičnog arsena (As) u vodi za piće, jedan je u nizu specifičnih problema u prečišćavanju voda sa našeg podneblja, a koji se mogu se rešiti primenom patentirane hibridne jonoizmenjivačke smole kompanije Purolite, Ferrlx A34E.

jonske-smole,
Ferrlx A34E je specijalna hibridna jonoizmenjivačka smola namenjena selektivnom uklanjanju arsena iz vode, sertifikovana prema standardu NSF/ANSI standard 61. Ova visoko porozna smola je prožeta gvožđe-oksidom, kako bi se omogućila brza i efikasna absorbcija arsena. Porozna priroda perlica smole, omogućava maksimalno iskorišćenje infundiranog gvožđa.
Ferrlx A34E se može koristiti u većini postojećih jonoizmenjivačkih kolona sa paralelnim tokom.
Sistemi za tretiranje voda koji uključuju Ferrlx A34E su projektovani i rade na isti način kao konvencionalni jonoizmenjivački sistemi. Superirorna čvrstina perlice jonoizmenjivačke smole omogućava da se one ne lome i ne stvaraju se sitne čestice tokom punjenja smole u kolone ili tokom radnog ciklusa. Zbog ovoga, pad pritiska kroz kolonu je nizak i povratno ispiranje je minimalno, smanjujući gubitke vode i sprečavajući mogućnost, da takve sitne čestice, opterećene arsenom, neplanirano odu u kanalizaciju. Pokretanje postrojenja i operativni troškovi rada, uključujući i troškove smole, vode i održavanja su minimalni. Ferrlx A34E je idealna za gradske vodovode i za pripremu pijaće vode, kao i za point-of-entry (POE) i point-of-use (POU) sisteme.
Inženjeri Purolite kompanije će, iz rezultata analiza sirove vode i uz pomoć softverskog simulatora, tačno izračunati potreban kapacitet jonoizmenjivačke kolone za prečišćavanje konkretnog izvora vode, zagađenog arsenom. Ovim se eliminiše potreba za intenzivnim probama na terenu i pilot posrtojenja.
U dogovoru sa Purolite kompanijom, istrošena Ferrl A34E smola, se može vratiti Purolite-u, radi regeneracije pod NSF/ANSI 61 odobrenim procesom, koji uključuje svu potrebnu dokumentaciju i regulative (Napomena: ovaj servis je trenutno moguć samo u SAD-u). Arsen uklonjen iz smole je imobilisan i zbrinut prema lokalnim ekološkim regulativama i zahtevima.
Ferrlx A34E nije opasna po životnu okolinu, kao ni po zdravlje radnika prema standardima OSHA 29 CFR 1910.1200. Odlaganje i zbrinjavanje trajno istrošene smole se izvodi prema lokalnima ekološkim regulativama.
Ukoliko želite da naučite više o ovoj temi prijavite se na predstojieći seminar, koji će se održati 26. februara 2015. godine u Beogradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Pozovite nas