Prisustvo toksičnog arsena (As) u vodi za piće, jedan je u nizu specifičnih problema u prečišćavanju voda sa našeg podneblja, a koji se mogu se rešiti primenom patentirane hibridne jonoizmenjivačke smole kompanije Purolite, Ferrlx A34E.

Ferrlx A34E je specijalna hibridna jonoizmenjivačka smola namenjena selektivnom uklanjanju arsena iz vode, sertifikovana prema standardu NSF/ANSI standard 61. Ova visoko porozna smola je prožeta gvožđe-oksidom, kako bi se omogućila brza i efikasna absorbcija arsena. Porozna priroda perlica smole, omogućava maksimalno iskorišćenje infundiranog gvožđa.
Ferrlx A34E se može koristiti u većini postojećih jonoizmenjivačkih kolona sa paralelnim tokom.

jonske-smole,

Sistemi za tretiranje voda koji uključuju Ferrlx A34E su projektovani i rade na isti način kao konvencionalni jonoizmenjivački sistemi. Superirorna čvrstina perlice jonoizmenjivačke smole omogućava da se one ne lome i ne stvaraju se sitne čestice tokom punjenja smole u kolone ili tokom radnog ciklusa. Zbog ovoga, pad pritiska kroz kolonu je nizak i povratno ispiranje je minimalno, smanjujući gubitke vode i sprečavajući mogućnost, da takve sitne čestice, opterećene arsenom, neplanirano odu u kanalizaciju. Pokretanje postrojenja i operativni troškovi rada, uključujući i troškove smole, vode i održavanja su minimalni. Ferrlx A34E je idealna za gradske vodovode i za pripremu pijaće vode, kao i za point-of-entry (POE) i point-of-use (POU) sisteme.

Inženjeri Purolite kompanije će, iz rezultata analiza sirove vode i uz pomoć softverskog simulatora, tačno izračunati potreban kapacitet jonoizmenjivačke kolone za prečišćavanje konkretnog izvora vode, zagađenog arsenom. Ovim se eliminiše potreba za intenzivnim probama na terenu i pilot posrtojenja.

U dogovoru sa Purolite kompanijom, istrošena Ferrl A34E smola, se može vratiti Purolite-u, radi regeneracije pod NSF/ANSI 61 odobrenim procesom, koji uključuje svu potrebnu dokumentaciju i regulative (Napomena: ovaj servis je trenutno moguć samo u SAD-u). Arsen uklonjen iz smole je imobilisan i zbrinut prema lokalnim ekološkim regulativama i zahtevima.

Ferrlx A34E nije opasna po životnu okolinu, kao ni po zdravlje radnika prema standardima OSHA 29 CFR 1910.1200. Odlaganje i zbrinjavanje trajno istrošene smole se izvodi prema lokalnima ekološkim regulativama.

Ukoliko želite da naučite više o ovoj temi prijavite se na predstojieći seminar, koji će se održati 26. februara 2015. godine u Beogradu.

Najnovije objave

Problemi u radu sa otpadnim vodama

Problemi u radu sa otpadnim vodama

Otpadne vode u industriji su specifična oblast koja je blisko povezana sa očuvanjem životne sredine i prirodnih vodenih tokova u koje se industrijske vode ispuštaju. Stoga je proces prečišćavanja otpadnih voda direktno vezan za Zakonsku regulativu i rezultati procesa...

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

PUROLITE A860 je makroporozna poliakrilna smola specijalno namenjena uklanjanju organskih materija iz bunarskih i površinskih voda. Ima veliku otpornost na taloženje organskih materija i kompletno se regeneriše. Odlično se pokazala u tretmanu voda na teritoriji...

Način rada reverzne osmoze

Način rada reverzne osmoze

Reverzna osmoza  je uređaj kod kojeg se zaprljana voda pod visokim pritiskom provlači kroz membrane. Kao rezultat ove akcije, nečistoće u napojnoj vodi ostaju ispred membrane, dok čista voda prolazi sa druge strane membrane. Na ovaj način se voda prečišćava. Ova...