Zatvoreni rashladni sistemi

Zatvoreni rashladni sistemi

Zatvoreni rashladni sistemi odnose toplotu iz procesa koristeći vodu, glikol, alkohol, slane rastvore ili slične supstance kao radni fluid i prenose je preko...

Upotreba jonskih smola u industriji

Upotreba jonskih smola u industriji

Prisustvo toksičnog arsena (As) u vodi za piće, jedan je u nizu specifičnih problema u prečišćavanju voda sa našeg podneblja, a koji se mogu se rešiti...