Reverzna osmoza nalazi sve širu primenu u industriji i postaje jedna od najvažnijih tehnologija za proizvodnju čiste vode. Bilo da se radi o proizvodnji vode za napajanje kotlova, proizvodnji pijaće vode, vode visoke čistoće za razne industrijske procese, sistemi reverzne osmoze se danas koriste u skoro svim granama industrije.Prednosti reverzne osmoze se ogledaju u kompaktnom dizajnu, lakoći upravljanja procesom, brzoj raspoloživosti vode visoke čistoće, jednostavnom povećanju kapaciteta proizvodnje. Industrijske aplikacije imaju proizvodnju permeata od 1 – 2 m3/h do 1.000 m3/h i više. Trenutno najveće postrojenje na Svetu ima kapacitet od 26.000 m3/h. Uređaj je moguće instalirati gotovo svuda kao zamenu za konvencionalne tretmane prečišćavanja.

Postrojenje reverzne osmoze može prečišćavati razne tipove zaprljane vode, kao što su površinske rečne vode, bunarske vode, morske vode kao i otpadne vode različitog porekla. Svaka od ovih voda ima specifične hemijske karakteristike, organske i neorganske polutante i za pravilan rad postrojenja potrebno je poznavati ove karakteristike, kao i procesne parametre sistema.

Pored svih prednosti, problemi koji se javljaju u radu ovog uređaja vezani su za moguće stvaranje naslaga soli, zapušenja usled mikrobiološke kontaminacije, kao i negativno dejstvo raznih poluatanata na membrane. Ovi problemi se rešavaju efikasnim hemijskim tretmanima.

Vodoservice d.o.o. raspolaže stručnim znanjem i kapacitetom analitičke laboratorije da razvije efikasan koncept hemijskog tretmana, uz najveće moguće uštede i pouzdanost rada. Uz podršku stranih partnera, globalnih kompanija za proizvodnju hemikalija za tretman, mi Vam nudimo kompletan asortiman hemikalija za tretman koje garantuju dugovečnost i maksimalne operativne performanse u radu uređaja reverzne osmoze. Pored toga, naši inžinjeri su uvek na raspolaganju za servisnu podršku, konsultacije i održavanje dozirnih sistema za hemikalije.

Više informacija o sistemima reverzne osmoze pročitajte na našem blogu.