Aktivni ugalj za filtraciju vode je materijal koji se široko primenjuje u tretmanu vode. Glavna karakteristika je velika specifična površina materijala koja omogućava da se veliki broj nečistoća i zagađivača vode zadrži na njegovoj površini. Na taj način se vrši prečiščavanje vode.

Vrste aktivnog uglja

Aktivni ugalj za tretman voda može biti poreklom iz različitih sirovina: drvo, lignin, ugalj, treset, orahove ljuske, kokosove ljuske i dr. Proizvodnja se vrši dehidratacijom, karbonizacijom i na kraju aktivacijom da bi se proizvela porozna struktura.

Aktivacija uglja se može izvesti hemikalijama u čvrstom ili tečnom stanju ili upotrebom mešavine oksidišućih gasova. Moderne tehnike najčešće koriste mešavine kao što su para, vazduh i ugljen dioksid na visokoj temperaturi.

Faktori koji utiču na karakteristike aktivnog uglja

Jedna od najvažnijih karakteristika aktivnog uglja je njegova adsorpciona moć. Ona se u praksi najčešće izražava jodnim brojem i indeksom obezbojenosti melase.

Jodni broj je broj miligrama joda adsorbovanog po gramu aktivnog uglja, kada je u ravnoteži pod određenim uslovima. Što je veći jodni broj, to je veća adsorpciona moć aktivnog uglja. Jodni broj je aproksimativna mera adsorpcije za male molekule.

Indeks dekolorizacije melase je aproksimativna mera za adsorpciju velikih molekula, kao što su na primer molekuli čestica boje, na površinu aktivnog uglja.

Pored toga bitna karakteristika aktivnog uglja je veličina granulisanih čestica uglja, a najčešće dimenzije su:

  • 8×30 ASTM   (2.36-0.60mm)  i
  • 12×40 ASTM (1.70-0.425mm).

Drugi bitni faktori su sadržaj vlage, sadržaj pepela i tvrdoća.

Aktivni ugalj za filtraciju vode: Osnovne namene

Aktivni ugalj za filtraciju vode

Najčešće namene aktivnog uglja u tretmanu voda su, kao filtracione ispune:

  • poboljšanje ukusa vode
  • uklanjanje mirisa
  • uklanjanje hlora i nepoželjnih produkata hlorisanja vode trihalometana (THM)
  • uklanjanje organskih materija

Ukusi i mirisi vode mogu biti izazvani mineralnim sastojcima u vodi, kao što na primer prisustvo vodonik-sulfida H2S u nekim bunarskim vodama izaziva miris “pokvarenih jaja“. Međutim, najčešće su promene ukusa i mirisa vezane za biološko dejstvo mikroorganizama i algi, koji stvaraju nus proizvode neprijatnog mirisa i ukusa. Ovi problemi se efikasno rešavaju adsorpcijom zagađujućih materija na filteru od aktivnog uglja.

Dehlorinacija se nekada koristi isključivo radi dobijanja boljih organoleptičkih svojstava vode, naročito u kućnim aplikacijama na točećem mestu (point of use). Međutim, u industrijskim aplikacijama uklanjanje hlora iz vode je često neophodno zbog zaštite rada uređaja reverzne osmoze. Membrane reverzne osmoze su posebno osetljive na prisustvo slobodnog hlora, pa se filteri od aktivnog uglja široko primenjuju za dehlorinaciju.

Trihalometani su nepoželjni produkti hlorisanja (dezinfekcije) vode u kojoj su istovremeno prisutne organske materije. Tako nastaju četiri osnovna oblika trihalometana (hloroform, bromoform, bromodihlormetan i dibromohlorometan). Ove supstance su toksične i potencijalno kancerogene za ljude. Uspešno se uklanjaju filterima od aktivnog uglja.

Organske materije mogu biti prirodne ali i sintetičke, poreklom iz industrije, koje dospevaju u vodotokove. Neke od njih su neprijatnog mirisa i ukusa, ali mogu biti i toksične, poput herbicida i insekticida, pa se aktivni ugalj široko primenjuje za njihovo uklanjanje iz vode i osiguravanje bezbedne pitke vode.

Rešenja za vašu aplikaciju

Vodoservice vam može pomoći u izboru odgovarajućeg aktivnog uglja za traženu aplikaciju i ponuditi kompletno rešenje. Na osnovu hemijske analize vaše vode, kao i potrebnog protoka vode (izdašnosti izvora), možemo dati procenu odgovarajuće vrste i količine aktivnog uglja, kao i izbor odgovarajućeg filtera.

Zastupnici smo više proizvođača aktivnog uglja za filtriranje vode, uz obezbeđenu tehničku podršku za specifične aplikacije.

Aktivni ugalj za filtraciju vode: Zaključak

Aktivni ugalj za filtraciju vode je pouzdano i efikasno rešenje za širok spektar problema sa vodom. Više nego samo poboljšanje ukusa i mirisa, aktivni ugalj može eliminisati štetne materije poput hlora i trihalometana, čime se osigurava bezbednost i kvalitet vaše pitke vode.

Ne zadovoljite se osrednjom vodom – Kontaktirajte Vodoservice već danas za konsultacije o izboru aktivnog uglja i kompletno rešenje za filtraciju vode koje odgovara vašim potrebama!