Hemikalije koje se koriste za rad reverzne osmoze imaju specifične namene u zavisnosti šta im je uloga u operativnom smislu. Reverzna osmoza proizvodi vodu najveće čistoće, što podrazumeva da mora ispuniti zadatak efikasnog uklanjanja nečistoća koje dolaze napojnom vodom. Uloga hemikalija je da taj posao filtracije olakšaju ili da sačuvaju membrane od negativnih uticaja kontaminanata.

Antiskalanti

Grupa hemikalija pod nazivom antiskalanti se koriste da spreče stvaranje naslaga slabo rastvornih mineralnih soli na membranama reverzne osmoze. Napojna voda može imati raznovrsne mineralne soli među kojima su najčešće CaCO3 (kalcijum karbonat), CaSO4 (kalcijum sulfat), a nešto ređe soli Ba (barijuma) i Sr (stroncijuma) koje su veoma slabo rastvorne. Takođe, metali kao što je Fe (gvožđe) i Mn (mangan) mogu formirati slabo rastvorne hidrokside koji veoma ometaju rad reverzne osmoze.

Ukoliko voda koja napaja reverznu osmozu nije tretirana antiskalantima, njene membrane će se brzo zapušiti i blokirati, sprečavajući protok vode, što je ponekad moguće očistiti kiselinskim klinerima, ali najčešće zahteva kompletnu zamenu membrana. Imajući u vidu troškove zamene membrana, brzo se dolazi do računice da se preventivan tretman antiskalantima veoma isplati.

Za poručivanje antiskalanata kontaktirajte nas putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj 011 744 3079

Biocidi za reverznu osmozu

Biocidi se koriste u tretmanu reverzne osmoze da bi sprečili stvaranje sluzi i nalepa mikroorganizama na membranama reverzne osmoze. Mikroorganizmi obično ne predstavljaju problem u hlorisanoj vodi gradskih vodovoda, međutim pošto su membrane reverzne osmoze jako osetljive na slobodan hlor u vodi, hlor se preventivno uklanja i zato voda za reverznu osmozu nije zaštićena od mikroorganizama. Mikroorganizmi se zato kače na membrane reverzne osmoze i počinju da luče vanćelijske produkte metabolizma, koji su po sastavu najčešće polisahardna jedinjenja. Ova polisaharidna jedinjenja izgledaju kao mekan i sluzav sloj koji obavija membranu i smanjuje protok vode. Taj sloj pruža “utočište” novim kolonijama mikroorganizama i veoma brzo se formira ogromna koncentracija organizama i stvaraju se nehigijenski uslovi.

Bazirano na velikom broju aplikacija na terenu i na iskustvenim podacima, pokazalo se da je preko 65% problema u radu reverzne osmoze vezano za neadekvatan mikrobiološki tretman. To znači da je loš biocidni tretman glavni problem u radu reverzne osmoze. Drugi po redu je problem neadekvatnog antiskalanta i prekomernog taloženja mineralnih soli.

Biocidi bazirani na organskim aktivnim komponentama (bez aktivnog hlora) efikasno uništavaju mikroorganizme i sprečavaju formiranje bioloških kolonija, a da pri tome ne oštećuju membrane. Biocidi se mogu primenjivati kontinualno ili u periodičnom šok tretmanu. Svakako je zbog sigurnosti i pouzdanosti preporuka kontinualan tretman, a nedostatak su povećani troškovi za biocid. Šok tretman je zadovoljavajući i može uspešno funkcionisati u većini slučajeva, ali se mora strogo voditi računa o učestalosti šok doziranja i primeni tačnih doza, jer će se u suprotnom mikroorganizmi razviti u periodu između uzastopnih doza.

Za poručivanje biocida kontaktirajte Vodoservice putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj 011 744 3079

Agens za dehlorinaciju vode

Kao što je napomenuto, membrane reverzne osmoze ne mogu da trpe hlorisanu vodu, jer slobodan hlor oksiduje površinu membrane i izaziva njenu degradaciju. Pri puštanju uređaja reverzne osmoze sa hlorisanom vodom, uređaj će normalno raditi par nedelja (u zavisnosti od koncentracije slobodnog hlora u vodi) a zatim će naglo skočiti elektro-provodljivost proizvedene vode, što nam ukazuje da se membrana razgradila pod dejstvom hlora i da sirova voda prolazi kroz nju. Postoje dva rešenja za ovaj problem: doziranje agensa za dehlorinaciju vode ili instalacija filtera sa ispunom od aktivnog uglja. Oba rešenja su efikasna, a izbor se svodi na procenu troškova rešenja. Generalno gledano, za male RO sisteme isplativija je opcija filtera sa aktivnim ugljem, dok je za veće RO sisteme bolje dozirati agens za dehlorinaciju.

Za poručivanje agensa za dehlorinaciju ili aktivnog uglja, kontaktirajte Vodoservice putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj 011 744 3079