Demineralizacija vode

Demineralizacija vode

PUROLITE MB400

PUROLITE MB400 je mešavina jako-kisele katjonske i jako-bazne anjonske smole. Koristi se za kompletnu demineralizaciju vode u sistemima sa regeneracijom, kao i u kertridžima koji se ne regenerišu.

Demineralizacija je postupak uklanjanja svih rastvorenih soli iz vode. Prolaskom vode kroz mešavinu katjonske i anjonske smole, svi pozitvni i negativni joni se uklanjaju i dobija se voda čija je elektro-provodljivost najčešće manja od < 1 µS/cm. Efikasnost uklanjanja ide i do 99.99%.

Osnovne namene:

  • Demineralizacija vode u mix bed filterima
  • Kertridži

Prednosti:

  • Široka primena svuda gde je potrebno demineralizovati vodu

Isporučuje se u vrećama od 25 litara.

Izgled:Sferične kuglice
Sadržaj vlage (max.):65%
Opseg dijametra čestica:300 - 1200 µm
< 300 µm (max.)1%
Koeficijent uniformnosti (max.)01.jul
Transportna težina:705 - 740 g/L
Temperaturni limit, za smolu koja se ne regeneriše:100 °C (212.0 °F)
Temperaturni limit, za smolu koja se regeneriše:60 °C (140.0 °F)
Naziv komponente:Gel jako-kisela katjonskaGel tip I jako-bazna anjonska
Struktura polimera:Gel polistiren unakrsno umrežena sa divinilbenzenomGel polistiren unakrsno umrežena sa divinilbenzenom
Funkcionalna grupa:Sulfonska kiselinaTip I kvatenarna amonijumova
Jonski oblik:H+OH-
Katjon/anjon zapreminsi odnos:40%60%
Za poručivanje kontaktirajte nas putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj 011 744 3079

Imate li dodatnih pitanja?

Slobodno nas kontaktirajte i  porazgovaraćemo o vašim specifičnim potrebama.

Nazovite nas

Call Now ButtonPOZOVITE NAS