Laboratorijske analize vode

Laboratorijske analize vode

Utvrđivanje, praćenje i provera kvaliteta vode predstavlja glavni oslonac uspešnog tretmana vode. U zavisnosti od potreba, analize vode se mogu obavljati mobilnom opremom direktno na postrojenju klijenta ili naknadno u specijalizovanoj laboratoriji.

Mobilne analize vode – direktno na vašem postrojenju

Vodoservice raspolaže profesionalnom opremom za analizu vode proizvođača Hach USA i u mogućnosti smo da na terenu merimo ključne parametre za rad industrijskih sistema koji koriste vodu. To uključuje analize:

  • kotlovske vode
  • rashladne vode
  • procesne vode

Parametri koji se najčešće terenski mere su: pH, provodljivost, turbiditet, tvrdoća, alkalnost, gvožđe, bakar i aktivne komponente doziranih hemikalija. Pored toga imamo mogućnost merenja mikrobiologije i kontaminacije vode mikroorganizmima, što je kritičan faktor za očuvanje zdravlja ljudi i bezbedan rad mnogih industrijskih sistema.

Vodoservice vrši stručnu procenu optimalnog broja laboratorijskih analiza za određen sistem kako bi se njime uspešno upravljalo. Na osnovu te procene bira se najbolji plan terenskih i laboratorijskih analiza ili se uvodi sistem za kontinualno merenje.

Laboratorijske analize vode – najdetaljnija dijagnoza stanja sistema

Vodoservice sarađuje sa laboratorijama proizvođača opreme i hemikalija za vodu koje su specijalizovane za proučavanje parametara industrijske procesne vode i imaju mogućnosti merenja većeg broja parametara u odnosu na klasične laboratorije, kao i proračuna specifičnih indikatora korozije i stvaranja naslaga.

Na osnovu poznavanja rada industrijskih sistema i specifičnosti vode koja se u njima nalazi, ove laboratorije su u stanju da tumače izmerene parametre i u saradnji sa tehnolozima daju operativne preporuke za poboljšanja. Ovo je bitna razlika u odnosu na slučaj kada analize rade Zavodi za javno zdravlje ili laboratorije opšte namene, zato što su njihove granične vrednosti parametara obično date za pijaću ili otpadnu vodu, bez ulaženja u specifičnosti i poznavanja industrijskih procesa.

Prednost koju klijent dobija ukoliko analize vode poveri nama, je u tome što dobija i tumačenje šta dobijeni parametri znače za njegov sistem i koje akcije je potrebno preduzeti.

Za poručivanje analiza kontaktirajte nas putem mail-a office@vodoservice.com ili pozovite broj 011 744 3079

Specifične analize čvrstih materija

U sistemima koji koriste vodu, često je javlja potreba i za analizom čvrstih materija koje se izdvajaju iz vode pod specifičnim uslovima ili materija koje voda rastvori sa zidova posuda i opreme sa kojom je u kontaktu. Te materije su uvek nepoželjne i otežavaju rad, a ponekad i blokiraju rad sistema. Čest primer su naslage minerala koje se javljaju u kotlovskim sistemima. Ove materije mogu da stvore izuzetno opasne uslove i mogućnost akcidentnih sitluacija.

Poznavanje sastava ovih materija nam omogućava da otkrijemo šta je uzrok problema u industrijskom sistemu i pravilno reagujemo. Na primer, ponekad su naslage pretežno biološkog porekla, što nam ukazuje da je potrebno preduzeti mere u cilju uklanjanja uzroka kontaminacije mikroorganizama u vodi, a da istovremeno nije potreban pojačan tretman protiv mineralnih naslaga. U slučaju da nismo znali da je poreklo naslaga biološka materija, možda bi se odlučili da delujemo inhibitorom naslaga, što bi bio pogrešan pristup.

Dakle, poznavanje sastava naslaga nam omogućava da izbegnemo greške u korektivnim merama i da napravimo tačan izbor akcija.

Autopsija membrana reverzne osmoze

Membrane reverzne osmoze su veoma osetljive na uticaje nečistoća iz napojne vode. Razlog je taj što polimerna membrana ima izuzetno male pore i gotovo 100% odbija sve jone iz ulazne vode, koji se onda potencijalno talože i zapušavaju pore membrana. Radni vek membrana reverzne osmoze direktno zavisi od kvaliteta napojne vode, radnih uslova i kvaliteta hemijskog tretmana. Dobro održavane membrane mogu trajati 6 – 8 godina, ponekad i 10 godina, ali se takođe mogu i oštetiti veoma brzo, za samo 1 -2 nedelje ukoliko je napojna voda neodgovarajuća. Svaka napojna voda je specifična i određena vrsta i tip membrane mogu trajati godinama u jednoj vodi, dok u drugoj propadnu za par nedelja.

Autopsija membrana predstavlja skup analitičkih postupaka kojima se utvrđuje uzrok propadanja membrane reverzne osmoze. Autopsija se sastoji iz utvrđenog redosleda 8 – 12 analitičkih tehnika u kojima se membrana ispituje na mehanička i hemijska svojstva i dolazi se do zaključka šta je dovelo do njene destrukcije.

Autopsija membrana je izuzetno važna jer se otkriva uzrok propadanja, koji se zatim mora eliminisati i na taj način omogućiti da mašina reverzne osmoze radi mnogo stabilnije i duže. Ovime se postižu ogromne uštede u troškovima održavanja i smanjuje učestalost zamene novih membrana. Pošto je cena novih membrana i njihove zamene relativno visoka, ogromna je razlika da li se zamena mora raditi jednom u par meseci ili jednom u 3 -5 godina. Kod većih sistema troškovi zamene membrana su i nekoliko desetina hiljada eura, pa je velika razlika da li se ti troškovi dešavaju svake godine ili tek jednom u nekoliko godina.

Imate li dodatnih pitanja?

Slobodno nas kontaktirajte i  porazgovaraćemo o vašim specifičnim potrebama.

Nazovite nas

Call Now ButtonPOZOVITE NAS