Koja je najbolja oprema za tretman vode

Pravilan izbor opreme za preradu vode i doziranje hemikalija jedan je od najvažnijih koraka u procesu, jer vas može poštedeti velikih problema tokom kasnije eksploatacije sistema. Brojni su primeri kako neadekvatno izabrana oprema, iako inicijalno jeftina, može oštetiti sistem za preradu vode i uticati na prinudne obustave rada vašeg proizvodnog sistema i ometanje proizvodnje.

Takođe, jedan isti nivo prerade vode može biti rešen na više načina i kombinovanjem različite opreme, ali je samo jedno rešenje optimalno i najpraktičnije. Da bi se takvo rešenje pronašlo, potrebno je iskustvo i znanje u dizajniranju sistema i tu vam Vodoservice stoji na raspolaganju.

Isporuka i ugradnja

Isporuka i ugradnja sistema predstavlja sledeći korak. U saradnji sa transportnim kompanijama Vodoservice može u najbržem roku isporučiti opremu, a zatim organizovati ekipe servisera radi ugradnje i puštanja u rad.

Iskustvo pokazuje da se brojne greške dešavaju tokom puštanja opreme u rad. Te greške mogu dovesti do oštećenja same opreme i nedostataka u toku rada. Takođe, potrebno je precizno dizajnirati sistem za upravljanje i kontrolu kako bi oprema radila sa što većim stepenom automatizacije i bila lakša za korišćenje.