Legionarska bolest, poznata i kao legioneloza, ozbiljna je bakterijska infekcija koja zahvata pluća. Bolest se prenosi inhalacijom sitnih kapljica vode koje sadrže bakteriju Legionella pneumophila, a najčešće se javlja u mestima gde se voda aerosolizuje, poput tuševa, klima uređaja, hidromasažnih kada i rashladnih tornjeva.

Slučajevi legionarske bolesti u Zagrebu

U Zagrebu su nedavno zabeleženi tragični slučajevi legionarske bolesti. U bolnici Sveti Duh, dva pacijenta su preminula nakon što su se zarazili ovom opasnom bakterijom. Iako je bolnica sprovela sve potrebne protokole, nije uspela da spreči fatalne ishode​​​​. Pored toga, i treći pacijent je izgubio život zbog iste infekcije, što je izazvalo dodatnu zabrinutost među zdravstvenim radnicima i stanovništvom​​.

Uzroci i simptomi legionarske bolesti

Bakterija Legionella najčešće se razmnožava u toploj vodi, posebno u temperaturama između 20°C i 50°C. Rizična mesta uključuju rezervoare za vodu, cevi sa slabim protokom vode, tuševe, hidromasažne kade i rashladne sisteme. Infekcija se ne prenosi sa osobe na osobu, već putem aerosola koji sadrže bakteriju​​.

Simptomi legionarske bolesti uključuju visoku temperaturu, groznicu, glavobolju, bolove u mišićima, suvi kašalj i probleme sa disanjem. U težim slučajevima može doći do zapaljenja pluća, povraćanja, proliva i konfuzije. Većini pacijenata je potrebno bolničko lečenje antibioticima​​.

Kako sprečiti legionarsku bolest u rashladnim sistemima

Rashladni sistemi, kao što su rashladni tornjevi i kondenzatori, mogu biti značajni izvori legionarske bolesti ako nisu pravilno održavani. Da bi se smanjio rizik od infekcije, potrebno je redovno održavanje i dezinfekcija sistema. Ovo uključuje čišćenje rezervoara i cevi, uklanjanje kamenca i korozije, i korišćenje biocida za kontrolu bakterijskog rasta​​.

Široko primenjivan biocid za kontrolu i eliminaciju Legionelle je Na-hipohlorit (Žavelova voda), s tim što on ima bitna ograničenja da se mora voditi računa da njegova doza mora biti visoka (preko 50 mg/L) i da pH vode ne sme biti visoka, jer pri pH vrednostima većim od pH 8.5 nije efikasan. Pored toga, ako je u vodenom sistemu već formirana biološka sluz (takozvani biofilm) od bakterija, Na-hipohlort će teško probiti delovanje do kolonija bakterije Legionelle, jer biološka sluz pravi zaštitni omotač za bakterije.

Navedena ograničenja se prevazilaze primenom efikasnijeg biocida Hlor dioksida (ClO2).  Hlor dioksid ne samo što je efikasniji u eliminaciji Legionelle pri nižim koncentracijama 0.3 – 0.5 mg/L, već ima i daleko širi opseg pH vrednosti vode pri kojima je efikasan (pH 4.0 – pH 10.0). Takođe prevazilazi i problem ako u vodenom sistemu postoji biološka sluz, jer je po prirodi rastvoren gas u vodi, pa lako prodire u biofilm i uništava sve bakterije i viruse.  

Mi imamo rešenje

Vodoservice d.o.o. može da ponudi industrijskim korisnicima, hotelima, komercijalnim objektima, bazenima i spa centrima visoko kvalitetne uređaje za generisanje Hlor dioksida. Generator hlor dioksida je uređaj koji automatski proizvodi aktivni hlor dioksid i dozira ga u vodeni sistem (rashladni toranj, bazen, vodeni tank, itd.) preko dozirne pumpe.

generator hlor dioskida Clos

(Više detalja o uređaju pogledajte u dokumentima na SRPSKOM ili ENGLESKOM jeziku)

Pored toga, nudimo uslugu ugradnje i podešavanja uređaja po sistemu “ključ u ruke”. Uređaj je jednostavnan za upotrebu od strane korisnika, uz minimalne troškove održavanja. Kao primer, neki od instaliranih sistema rade bez kvarova, uz redovno održavanje, već duže od 8 godina. Za detalje o uređaju, možete nas direktno kontaktirati.

Konačno, redovno testiranje vode na prisustvo bakterije Legionella je takođe ključna mera prevencije i kontrole. Uvođenje protokola za hitne slučajeve u slučaju otkrivanja kontaminacije može sprečiti širenje bolesti. Zdravstvene ustanove, hoteli i objekti sa velikim brojem korisnika treba da imaju posebno rigorozne mere kontrole i održavanja rashladnih sistema​​.

Najnovije objave

Dan planete Zemlje 2024: Planeta protiv plastike!

Dan planete Zemlje 2024: Planeta protiv plastike!

Ovogodišnje obeležavanje Dana planete Zemlje, koje se tradicionalno obeležava 22. aprila, usmerava pažnju na globalnu borbu protiv zagađenja plastikom. Alarmantne statistike pokazuju da se svake godine u svetu proizvede više od 300 miliona tona plastike, od koje se...

Problemi u radu sa otpadnim vodama

Problemi u radu sa otpadnim vodama

Otpadne vode u industriji su specifična oblast koja je blisko povezana sa očuvanjem životne sredine i prirodnih vodenih tokova u koje se industrijske vode ispuštaju. Stoga je proces prečišćavanja otpadnih voda direktno vezan za Zakonsku regulativu i rezultati procesa...

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

PUROLITE A860 je makroporozna poliakrilna smola specijalno namenjena uklanjanju organskih materija iz bunarskih i površinskih voda. Ima veliku otpornost na taloženje organskih materija i kompletno se regeneriše. Odlično se pokazala u tretmanu voda na teritoriji...