Na seminaru održanom 26.2.2015 u hotelu Zira, tehnički direktor firme Purolite, g. Matteo Garnegani i komercijalni menadžer, g. Andrea Nava, predstavili su nove tehnologije u proizvodnji jonoizmenjivačkih masa za prečišćavanje vode.

Akcenat prezentacija je stavljen na patentiranu tehnologiju Purolite-a, tzv. Shallow Shell Technology (SST), jonoizmenjivačke perlice čija unutrašnjost ne sadrži aktivna mesta za izmenu jona. Ovo na prvi pogled predstavlja jako neobičan koncept. Jer, zašto praviti jonoizmenjivačku masu koja ima manje aktivnih mesta za izmenu jona? Odgovor je iznenađujuć, jer se u praksi pokazalo da ovakva masa zapravo ima bolje karakteristike od standardne jonoizmenjivačke mase. Prednosti se ogledaju u:

– smanjenju potrebe za regenerantima (NaCl, HCl, H2SO4) tokom rada za 30%

– smanjenju potrebe za vodom za ispiranje za 50%

– isti kapacitet prerade kao kod standardnih smola

– mnogo manja podložnost zapušenja (fouling) usled gvožđa i mangana u ulaznoj vodi

Na seminaru su bili prisutni predstavnici proizvodnih firmi, javnih preduzeća i naučne zajednice iz Srbije i zemalja u okruženju.

Pogledajte kratak video i osetite atmosferu tokom seminara

Za više informacija kontaktirajte nas: office@vodoservice.com ili na telefon 011/744 30 79.

Najnovije objave

Problemi u radu sa otpadnim vodama

Problemi u radu sa otpadnim vodama

Otpadne vode u industriji su specifična oblast koja je blisko povezana sa očuvanjem životne sredine i prirodnih vodenih tokova u koje se industrijske vode ispuštaju. Stoga je proces prečišćavanja otpadnih voda direktno vezan za Zakonsku regulativu i rezultati procesa...

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

Rešite se organskih materija iz vode – Purolite A860

PUROLITE A860 je makroporozna poliakrilna smola specijalno namenjena uklanjanju organskih materija iz bunarskih i površinskih voda. Ima veliku otpornost na taloženje organskih materija i kompletno se regeneriše. Odlično se pokazala u tretmanu voda na teritoriji...

Način rada reverzne osmoze

Način rada reverzne osmoze

Reverzna osmoza  je uređaj kod kojeg se zaprljana voda pod visokim pritiskom provlači kroz membrane. Kao rezultat ove akcije, nečistoće u napojnoj vodi ostaju ispred membrane, dok čista voda prolazi sa druge strane membrane. Na ovaj način se voda prečišćava. Ova...